wat is jouw belofte aan je klant?

Als je als coach een traject of programma aanbiedt, is het heel belangrijk zelf heel scherp te hebben wat de belofte is aan je klant. Mensen betalen namelijk niet voor een x aantal sessies of x aantal online werkboeken, ze betalen voor de resultaten die ze door jouw coaching kunnen bereiken. En als je moeders coacht zal dat vaak gaan over: meer balans ervaren, bewustere keuzes maken, positiever in het leven staan, liefdevoller communiceren met de kinderen, meer energie ervaren, jezelf terugvinden, je ambities in werk en gezin waarmaken, fitter in je lijf zitten. En deze resultaten zullen weer leiden tot: meer succes, meer inkomen, betere relaties. En deze resultaten zullen weer leiden tot positieve gevoelens: trots, liefde, empathie, zelfvertrouwen. Dát is dus de belofte aan je klant.

Deze belofte vraagt om een transformatie

En als jij bij mij instapt in mijn programma dan is mijn belofte aan jou: helderheid over je doelen, je businessmodel, je aanbod, je prijzen en de stappen die je moet nemen om met jouw bedrijf de gewenste resultaten te behalen. Strategie, mindset en tools. Marketing, sales en positionering. De resultaten achter deze resultaten zijn: meer verdienen met minder inspanning, betere resultaten bij je klanten, meer continuiteit in je cashflow en deze resultaten leiden weer tot gevoelens van trots, peace of mind, enthousiasme en energie. Dit zijn grote beloften en die vragen om meer dan het aanleren van tips en trics. Dergelijke beloften vragen om een transformatie. 

Wat is een transformatie eigenlijk?

Transformatie betekent letterlijk verandering. Maar ik bedoel hier transformatie met een diepere betekenis. Transformatie gaat in coaching vaak om een fundamentele verandering van denkprocessen of zelfs een verandering van bewustzijn. En dat is waarom een losse training, of een aantal losse coaching sessies vaak niet werken. Denk maar eens terug aan al die keren dat je deelnam aan een losse training, webinar of gratis sessie. Hoe vaak ging je de dag daarna aan de slag met het implementeren met wat je had geleerd? Ik denk niet vaak. Waarschijnlijker is het dat je de volgende dag weer over ging tot de orde van de dag. 

dat kan echt anders. beter.

Maar wat is daarvoor nodig? Allereerst en heldere visie, een scherpe diagnose van het probleem en een ambitieuze oplossing. En natuurlijk vaak nieuwe kennis en vaardigheden. Als je blijft doen wat je altijd deed, zul je immers geen verandering aanbrengen in je bedrijf of leven. Laat staan een transformtie. Maar het allerbelangrijkste is implementatie. Van alleen webinars volgen, boeken lezen en met je vriendenkring filosoferen zul je nooit echte verandering kunnen waarmaken. Dus aan de slag! Implementeren, implementeren, implementeren. The magic is in the doing. 

Transformatie is een langdurig proces

Transformatie vraagt een langdurig proces van steeds weer leren, implementeren en herhalen.  Hierbij doorloop je een aantal fasen met eigenlijk steeds al een minitransformatie:

Fase 1: Van frustratie naar verlangen
Een transformatie start meestal met een frustratie. Zó wil je het niet meer. Een sluimerend gevoel dat er al langer was, voel je steeds meer als iets waar je van weg wilt komen. Soms ontstaat de frustratie door een crisis, maar dat hoeft niet. Je begint te verlangen naar een nieuwe realiteit. En dat verlangen wordt steeds groter. Je gaat op zoek en voelt van binnen dat het tijd is voor verandering. Je neemt een besluit.

Fase 2: Van Niet-weten naar Helderheid
De weg van waar je nu bent naar waar je heen wilt, is onbekend. Eerst weet je vooral wat niet meer wilt, maar heb je nog niet scherp wat daar dan voor in de plaats moet komen. Je kunt je verloren voelen en overmand worden door emoties als onzekerheid, angst, verdriet. Maar juist vanuit deze oncomfortabele fase ontstaat helderheid, omdat je geconfronteerd wordt met je ware drijfveren, je veerkracht en je zelfbewustzijn groeit.

Fase 3: Van Chaos naar Creatie
Deze fase kan verwarrend zijn en chaotisch aanvoelen. Je kunt ook instorten, maar je zult jezelf steeds hervinden en doorgaan op de nieuwe weg. Je gaat de lessen van jouw reis steeds beter herkennen en doorleven en dan plots is het er. De gewenste veranderingen dienen zich aan, je behaalt eerst kleine en dan steeds groeter successen. Je gaat steeds grotere stappen nemen en komt in de fase waarin je jouw nieuwe werkelijkheid creëert.

JOUW ROL ALS COACH

Een succesvolle transformatie begint met goed luisteren naar de ambities en uitdagingen. Om een transformatie in gang te zetten is vertrouwen en begrip nodig van wat er daadwerkelijk speelt bij jouw klant essentieel. Dit begint bij luisteren en het stellen van de juiste vragen. 

Daarnaast is het nodig dat je geen losse sessies aanbiedt, maar werkt met hoogwaardige programma's met een ruime looptijd van minimaal 4 maanden, maar liever nog van 6 maanden of een jaar. Hiermee biedt je immers een tijdsframe dat recht doet aan de tijd die een transformatie doorgaans vraagt.

En tenslotte vraagt een transformatie om implementatie. En dan bedoel ik niet simpelweg actie en doen (wat natuurlijk wel een voorwaarde is), maar bij implementatie bedoel ik ook dat je een plan hebt. Een doelgerichte strategie of stappenplan waarmee je naar een duidelijk eindbeeld toewerkt. Je kunt immers ook heel druk zijn met actie of het implementeren van allerlei acties, zonder dat je in de richting van je doel beweegt. Implementatie in deze zin van het woord, kan niet anders dan leiden tot een transformatie. En het is die transformatie die nodig is om iets anders te bereiken dan dat je tot nu toe bereikt hebt.

Spreekt deze blog jou aan? Ik ben heel benieuwd naar jouw inzichten!

Is dit interessant voor jou?

Ik heb elke maand een paar plekken beschikbaar voor een gratis Clarity Call om met je te sparren over jouw plannen en dilemma's.  Samen kijken we hoe ik jou het beste kan helpen. Dit aanbod geldt exclusief voor jou als ambitieuze, open-minded vrouw die meer uit zichzelf en haar bedrijf wil halen. In het gesprek geef ik je mijn ideeën over wat er voor  jou mogelijk is. 


Wil je eerst zelf checken of je op de goede weg zit? 
Check dan hier de drie pijlers van een succesvol coaching bedrijf.

0 Comments

Leave a Comment