Carol Dweck, een onderzoekster in de psychologie, onder­scheidt twee mindsets. De ‘fixed mindset’ gaat ervan uit dat zaken als je intelligentie en je zelfbeeld een stabiel en vast­staand gegeven is. Mensen met een ‘fixed mindset’ geloven dat bepaalde eigenschappen van henzelf onveranderlijk zijn. De logische conclusie is dan dat ieders mogelijkheden eindig zijn, beperkt door deze vaststaande factoren.

Mensen met een ‘growth mindset’ zien intelligentie als spier­kracht. Iets wat je kunt ontwikkelen. Zij hebben een ontwikkel­baar zelfbeeld en openen daarmee ongekende mogelijkheden. De mindset die mensen hebben, levert enorme verschillen op voor hoe zij omgaan met uitdagingen, met tegenslagen, met leersituaties en hoe gemotiveerd ze zijn en blijven.

Wetenschappelijk onderzoek van Dweck en anderen toont bij­voorbeeld aan dat kinderen met een ‘growth mindset’ meer gemotiveerd zijn om te leren en betere schoolresultaten behalen. Hierdoor ontwikkelen zij weer een positiever zelfbeeld en voelen zij zich vaak gelukkiger. Zo komen zij in een positieve spiraal terecht.

En jij als ouder blijkt een grote invloed te hebben op de mindset die je kinderen ontwikkelen. Bij ouders die sterk controlerend optreden, door bijvoorbeeld kinderen veel uit handen te nemen, ontwikkelen kinderen een ‘fixed mindset’.

Hoe goedbedoeld de ouder ook ingrijpt, de ongevraagde hulp wordt door een kind vaak opgevat als zou het de capaciteiten of de aanleg missen om het zelf te doen. Wanneer deze ouders – die zelf denken over intelligentie als een vaststaand gegeven – hun kinderen prijzen, oordelen ze vaak in termen van de aanleg van het kind: ‘Had je geen fouten in je toets? Wat ben je toch een slimme meid!’ Dat heeft vaak zijn weerslag op hoe het kind denkt over een kenmerk als intelligentie.
 
Ouders die uitgaan van de groeitheorie zijn meer geïnteresseerd in het leerproces, het proberen, de inzet. Door wanneer een kind verstrikt raakt in een probleem bijvoorbeeld alleen hints te geven en het kind het zelf te laten uitzoeken, stimuleren ze het eigen leerproces van het kind en geven ze signalen af dat inzet belangrijk is om tot een doel te komen. Kinderen van ouders met de groeitheorie nemen vaak die leerhouding over.

Relatie tussen mindset en zelfbeeld

Ook de relatie tussen mindset en zelfbeeld werd aangetoond. Uit onderzoek bleek dat de mindset van leerlingen uit groep 7 invloed had op hun kijk op doelen. Voor kinderen met een fixed mindset was de prestatie het doel; een toets was een moment om te laten zien hoe intelligent je was. Kinderen met een growth mindset stelden zichzelf juist leren tot doel; voor hen was een toets een manier om te zien hoe ver ze gevorderd waren en wat ze nog konden leren.

Maar er was meer.

Wanneer een toets niet naar verwachting ging, waren de kinderen met een growth mindset ervan over­tuigd dat ze met meer inzet beter gescoord zouden hebben. Hun mindere resultaten schreven zij toe aan beheersbare aspecten. Ze stelden hun leerstrategieën bij: meer inzet, meer tijd en beter opletten. Hun prestaties verbeterden en ook hun zelfvertrou­wen en motivatie namen toe.

Voor de kinderen met een fixed mindset ontstond er al een pro­bleem bij het toetsen; omdat zij een toets zagen als een manier om te kijken hoe slim ze waren, leverde ieder negatief resul­taat een deuk op in hun zelfvertrouwen. Een mindere prestatie legden zij immers uit als dat het iets zei over de grenzen van hun aanleg (de stabiele, onbeheersbare eigenschappen).

Veel van deze kinderen reageerden met een daling van hun inzet: hoe harder ze voor een toets moesten werken, hoe dommer ze zich voelden. Daarbij kozen ze leerstrategieën die hen niet verder hielpen. Ze besteedden minder tijd aan hun werk, gingen zoeken naar manieren om af te kijken of probeerden onder het werk uit te komen. Hun resultaten daalden, net als hun motiva­tie en zelfvertrouwen.

je kind een growth mindset meegeven

Mijn kinderen vonden het vooral interessant dat kinderen met een fixed mindset eerder geneigd waren hun mindere presta­ties te verbloemen of erover te liegen! In ieder geval leren deze onderzoeksgegevens ons dat de impact van positief denken en het ontwikkelen van een growth mindset niet onderschat mag worden en dat het van groot belang is dat wij als opvoeders onze kinderen hierin het juiste voorbeeld geven. Er zijn verschillende strategieën en manieren om dit te doen.

Een hele simpele mindset tip in dit verband is taalkundig. Vervang in je taalgebruik het woordje ‘maar’ voor ‘en’, waar het kan, en merk wat het met je doet. Het zet een andere toon en geeft een ander gevoel. Aan het woordje ‘maar’ is meestal een oordeel of vergelijking gekoppeld en dit creëert scheiding, terwijl het woordje ‘en’ zaken naast elkaar laat bestaan en inclu­sief werkt. Het biedt ruimte en vrijheid. Probeer het eens uit.
 


VOORBEELD

Ik heb je niet nodig, maar ik vind het fijn om bij je te zijn. Ik heb je niet nodig en ik vind het fijn om bij je te zijn. 
 
‘Ja, maar…’ of ‘Ja, én…’. Klein verschil in taalgebruik, groot verschil in de ervaring. Woorden hebben grote scheppings­kracht. Gebruik ze bewust.

Een ander klein woordje dat een groot verschil kan maken is het woordje ‘nog’.
 
‘Ik kan niet vermenigvuldigen’ klinkt anders dan ‘Ik kan nog niet vermenigvuldigen’ of ‘Ik ben bang in het donker’ versus ‘Ik ben nog bang in het donker’. 

 Zo kun je door het woordje ‘nog’ wat vaker te gebruiken een growth mindset bij je kind stimuleren.

 

Wat kan jij hiermee?

Je weet het hè? Kinderen leren het meest van wat wij hen voorleven. Dus hoe zit het eigenlijk bij jou? Als dingen niet lukken, schiet je dan in de stress? Heb je het gevoel dat je hebt gefaald? Denk je dat het nooit gaat lukken? Schaam je je misschien? 

Of voel je je uitgedaagd? Ga je je nog verder verdiepen in de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om je doel te behalen? Geniet je van het proces van vallen en opstaan? Blijf je in jezelf geloven?

Welke reactie je kiest, bepaalt vervolgens hoe je je voelt en dit bepaalt weer welke stappen je gaat zetten. Als je kijkt naar succesvolle moeders, atleten, ondernemers, welke mindset heeft hen denk je zo ver gebracht?

Je bedrijf groeit tot haar volle potentieel met een groeimindset. Een organisatie heeft een groeimindset als het merendeel van de medewerkers een groeimindset heeft. Als ondernemer ben je meestal nieuwsgierig naar hoe dingen werken. En ook waarom ze niet werken. Je wilt weten hoe je naar het volgende niveau komt.

Mensen met een groeimindset zijn onverzadigbaar nieuwsgierig. Dus blijf nieuwsgierig. Ook al is het helemaal niet zo duidelijk óf er wel een volgend niveau is.

Je stelt jezelf vragen die jou of de ander laten nadenken, laten groeien. Dat geldt voor alle gebieden in je leven of het nu gaat over je gezondheid, je financiën, je business of je persoonlijke groei.

Een fixed mindset kan zorgen dat je je onzeker of ongelukkig in je werk gaat voelen. Je blijft stilstaan in je ontwikkeling en gaat je hierdoor vervelen. Door succes of het eindresultaat als maatstaf los te laten, kun je je op de essentie richten én meer voldoening halen uit het proces en de groei. Een growth mindset maakt je dus ook gelukkiger.

 
Heb je na het lezen van deze blog wel het gevoel dat er werk voor jou aan de winkel is? Dat je actief aan de slag wilt gaan met je mindset, maar dat je niet goed weet waar te beginnen? Schroom dan niet om mij een bericht te sturen. Dit kan via mail, maar mag bijvoorbeeld ook via een berichtje op Instagram.Is dit interessant voor jou?

Ik heb elke maand een paar plekken beschikbaar voor een gratis Clarity Call om met je te sparren over jouw plannen en dilemma's.  Samen kijken we hoe ik jou het beste kan helpen. Dit aanbod geldt exclusief voor jou als ambitieuze, open-minded vrouw die meer uit zichzelf en haar bedrijf wil halen. In het gesprek geef ik je mijn ideeën over wat er voor  jou mogelijk is. 


Wil je eerst zelf checken of je op de goede weg zit? 
Check dan hier de drie pijlers van een succesvol coaching bedrijf.

0 Comments

Leave a Comment